Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 volume
  • 39 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2020 Banatica, 30, nr. în TOM: 1, anul 2020 BOZU FLAVIUS, Petru (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), HAMAT, Ana (redactor), MAGINA, Livia (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor)
volum de periodic 2020 Banatica, 30, nr. în TOM: 2, anul 2020 BOZU FLAVIUS, Petru (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), HAMAT, Ana (redactor), MAGINA, Livia (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor)
volum de periodic 2021 Banatica, 31, nr. în TOM: 1, anul 2021 BOZU FLAVIUS, Petru (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), MAGINA, Livia (redactor), HAMAT, Ana (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor)
volum de periodic 2021 Banatica, 31, nr. în TOM: 2, anul 2021 BOZU FLAVIUS, Petru (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), MAGINA, Livia (redactor), HAMAT, Ana (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor)
volum de periodic 2022 Banatica, 32, anul 2022 MAGINA, Livia (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), GHEORGHE, ALINA (redactor), OPREAN, Cristian (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), VELIMIROVICI, Felician (redactor)
volum de periodic 2023 Banatica, 33, anul 2023 MAGINA, Livia (redactor șef), BOLDEA, Ligia (secretar de redacție), MAGINA, Adrian (secretar de redacție), DAMIAN, Minodora (redactor), GHEORGHE, ALINA (redactor), OPREAN, Cristian (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), VELIMIROVICI, Felician (redactor)
volum de carte 2011 De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700), anul 2011 MAGINA, Adrian (autor)
volum de carte 2014 Diplome privind istoria Comitatului Timiș și a orașului Timișoara, anul 2014, 1430-1470 MAGINA, Adrian (editor), MAGINA, Livia (editor), PESTY, Frigyes (culegere)
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comuntățile sîrbești din Banat în secolul al XVII-lea 115-124 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2007 Analele Banatului: AnB, XV, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Între Luther și Mahomed. Catolicii din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 135-142 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Albertus Archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale și cele spirituale 155-170 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Analele Banatului: AnB, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Notarii Caransebeșului în secolulu al XVII-lea 303-309 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg 173-188 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Analele Banatului: AnB, XXI, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Fortificațiile Lipovei și Timișoarei în preajma cuceririi otomane (1551) 299-303 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Analele Banatului: AnB, XXII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) , MAGINA, Livia (autor) O ascultare de martori și realități bănățene într-un document din 1539 Arheologie şi Istorie Medievală 267-274 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Banatica, 18 MAGINA, Adrian (autor) , MAGINA, Livia (autor) Mores et Ceremonias ecclesiasticas ignorabant. Religie populară în comunitățile catolioce din Banjat în secolul al XVII-lea 321-346 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 MAGINA, Adrian (autor) Hotarele și domeniile orașului Timișoara în 1539 61-75 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 MAGINA, Adrian (autor) Timișoara medievală. Capitole din istoria orașului de pe Bega înainte de 1552 - Petrovics Istvan 403-404 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
articol de periodic 2011 Banatica, 21 MAGINA, Adrian (autor) Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 MAGINA, Adrian (autor) Cîteva documente privind comitatul Torontal în prima jumătate a secolului al XV-lea 55-76 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 MAGINA, Adrian (autor) Ioan de Capestrano și Cruciada Tîrzie - Damian Iulian 397-398 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 MAGINA, Adrian (autor) Documentele autorităților urbane din Lipova (1455-1548) 599-617 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Cum manibus armatis. Facets of Violence in the Medieval Banat 47-64 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta & Bogdan Petru Maleon, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 797 p. 562-563 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Szapolyai család oklevéltára/ Documenta Szapolyaiana, vol. I, Levelek és oklevelek/ Epistulae et litterae (1458–1526), ed. Tibor Neumann, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, 592 p. 570-572 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Administrație românească arădeană, vol. VIII, Arad, 2014. NOTE DE LECTURĂ ȘI... CARENȚE DE DISCURS 592-593 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 MAGINA, Adrian (autor) Imprimări religioase la frontiere instabile: George Buitul și orașele din sudul Transilvaniei (secolul XVII). 91-102 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 MAGINA, Adrian (autor) From swamp to Blessed Land: transforming medieval landscape in the Banat. 115-121 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Pledges and debts. Prices of goods in the Banat of the 16th–17th centuries 381-400 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Žene u srednjovjekovnoj Bosni. Zbornik radova, urednik Emir O. Filipovic (Femeile în Bosnia medievala. Culegere de studii, editor Emir O. Filipovic), Sarajevo, 2015, 255 p. (Adrian Magina) 428-429 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 MAGINA, Adrian (autor) O crimă, un proces și o destituire. Disputele unor oficiali transilvăneni din Banatul de Caransebeș si Lugoj din a doua jumatate a secolului al XVI-lea 399-406 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 MAGINA, Adrian (autor) Documente privind comerțul Caransebeșului în secolul al XVI-lea 481-496 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Documente privind comitatul Timiș la finalul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea 103-120 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Despre hotare, comunitate urbana si ethos nobiliar. Delimitarea teritoriala a Caransebesului in a doua jumatate a secolului al XVI-lea 155-166 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) Neumann Tibor, Registrum proventuum Regni Hungariae. A Magyar Királyság kincstartójának számadáskönyve (1494–1495), MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2019, 561 p. (Adrian Magina) 654-656 română
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 MAGINA, Livia (autor) , MAGINA, Adrian (autor) Resita inainte de Resita. O istorie a vaii superioare a Barzavei inainte de 1718 / Resita before Resita. A history of the upper Barzava Valley before 1718 Studii şi articole 129-151
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 MAGINA, Adrian (autor) A forgotten Hungarian royal dynasty: the Szapolyais, edited by Pál Fodor, Szabolcs Varga, Research Centre for the Humanities, Budapest, 2020, 362 p RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 651-653
articol de periodic 2022 Banatica, 32 MAGINA, Adrian (autor) Politică și administrație la frontiera sud-vestică a principatului Transilvaniei. Funcționarea comitatului Severin în secolele XVI-XVII Studii şi articole 113-134
articol de periodic 2023 Banatica, 33 MAGINA, Adrian (autor) , MAGINA, Livia (autor) Inventarul armamentului cetății Deva în anul 1640 Istorie 313-324
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII MAGINA, Adrian (autor) Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie I. Studii şi articole 75-94 română
articol de periodic 2012 Istros, XVIII MAGINA, Adrian (autor) The Hapsburgs religious policy in the Banat (1551-1552) 323-333 engleză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 MAGINA, Adrian (autor) Recofirmarea privilegiilor Caransebeșului în anul 1597 Studies of history 100-105 română
articol de periodic 2012 Tibiscum, II, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie-Etnografie MAGINA, Adrian (autor) Cîteva documente inedite despre familia Bizere 115-121 română
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie MAGINA, Adrian (autor) Aspecte militare din istoria comitatului Severin în secolele XVI-XV ISTORIE / HISTORY 41-50 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Tibiscum, VIII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie MAGINA, Adrian (autor) Universitas Valachorum: Privilegii și comunitate în Banatul medieval 143-150 română (rezumat în engleză)