Banatica, 33, 2023


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic OANCĂ, Mircea (autor) , GÎLEA, ADRIAN-IONUȚ (autor) Noi date despre fortificația de la Obârșeni-Cetățuia, comuna Vinderei, județul Vaslui Arheologie 013-026
articol de periodic OPREAN, Cristian (autor) Date preliminare asupra pieselor realizate din materii dure animale din așezarea neo‑eneolitică de la Parța (județul Timiș) Arheologie 027-056
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Reconstituirea ecotipurilor rasiale de animale exploatate în fortificația hallstattiană de la Teleac (județul Alba) Arheologie 057-086
articol de periodic FERARU, Remus Mihai (autor) Moirele în coloniile grecești de pe țărmul vestic al Pontului Euxin. Cult, reprezentare iconografică și credințe populare Arheologie 087-103
articol de periodic BOȚAN, Sever Petru (autor) , GRIDAN, Silviu (autor) Fragmente de vase și obiecte de sticlă provenite din zona băilor castrului roman de la Hoghiz (jud. Brașov) Arheologie 105-127
articol de periodic PĂDUREAN, Eugen D. (autor) Cu privire la „iarcul” de la Cicir – comuna Vladimirescu, județul Arad Arheologie 129-138
articol de periodic COSMA, Călin (autor) Modă, statut social sau atribut etnic. Inele pentru deget din secolele VII-VIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei Arheologie 139-157
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Piese de armament descoperite în orașul Caransebeș (secolele XVI-XVII/XVIII). Considerații preliminare Arheologie 159-170
articol de periodic MUNTEANU, Alexandru (autor) New insights regarding the clay tobacco pipes discovered in the historical city center of Timișoara Arheologie 171-187
articol de periodic ROGOZEA, Octavian-Cristian (autor) , CRAIOVAN, Bogdan Alin (autor) Cercetări arheologice de suprafață în hotarul administrativ al municipiului Timișoara și în zona periurbană (ii). Repertoriul arheologic al comunei Sânmihaiu român (loc. Sânmihaiu Român, loc. Utvin) Arheologie 189-220
articol de periodic ROGOZEA, Octavian-Cristian (autor) Cercetări de suprafață în dealurile Pogănișului. Locuirile din epoca bronzului Arheologie 221-233
articol de periodic ONIȚIU, Atalia (autor) , BALACI, Mariana (autor) Cultural heritage, social values and preventive archaeological research in Timișoara Arheologie 235-246
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Vecinătăți domeniale: căsătoria în mediul nobiliar din comitatele Banatului medieval (1300–1450) Istorie 249-263
articol de periodic SNIDER, Jason (autor) The military communication network in the Porțile de Fier under the Teutonic Order, 1429–c. 1435 Istorie 265-276
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) On the metropolitanate of Severin “in” Transylvanian Feleac: the Archbishop in Transylvania and the professors of the greek faith in the north Istorie 277-292
articol de periodic ȚIGĂU DRAGOȘ, Lucian (autor) Familia Bakocz (Băcuț) de Caransebeș în secolele XV–XVI Istorie 293-311
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) , MAGINA, Livia (autor) Inventarul armamentului cetății Deva în anul 1640 Istorie 313-324
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Răscoala din 1738 a românilor bănățeni și ecoul ei în presa din Europa Istorie 325-364
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) Cărți românești vechi din secolul al XVIII‑lea în colecțiile Bibliotecii Academiei de Științe a Ungariei Istorie 365-373
articol de periodic GUDIN, Cristina (autor) Reflectarea răscoalei din 1888 în presa vremii Istorie 375-391
articol de periodic ZAHARIUC, Petronel (autor) O filă din istoria evreilor din Iași de la sfârșitul secolului al XVIII‑lea –începutul secolului al XIX‑lea Istorie 393-409
articol de periodic OARCEA FELICIA, Aneta (autor) Nobilimea românească arădeană în veacurile XIX-XX. Familia Petranu de Ileanda – destin și istorie Istorie 411-422
articol de periodic COSMA, Ghizela (autor) Instituții de ocrotire socială și sanitară ale societăților de femei din Clujul interbelic Istorie 423-450
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Relațiile româno‑franceze în luna mai 1932, reflectate în paginile cotidianului bănățean Vestul Istorie 451-468
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) Comercianți ai Reșiței interbelice Istorie 469-506
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Iosif Jivan din Seleuș și Aurel Cosma Jr. Pagini de corespondență Istorie 507-515
articol de periodic VELIMIROVICI, Felician (autor) Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Cazul școlii interjudețene de partid din Timișoara Istorie 517-527
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Instituțiile culturale și artistice timișorene în “epoca” autofinanțării (1984–1989) Istorie 529-550
articol de periodic BONȚA, Claudia M. (autor) Propaganda istorică și culturală reflectată în colecții grafice muzeale Varia 553-570
articol de periodic VLĂSCEANU, Mihaela (autor) Concept și identitate în reinterpretarea unui monument de sculptură barocă din Timișoara Varia 571-588
articol de periodic DEHELEANU, Adrian (autor) Aspecte privind evoluția artei oficiale în România comunistă în perioada 1965–1974 Varia 589-608
articol de periodic POPESCU, Daniela (autor) General opinions and beliefes about the romanian roma people’s religious confessions during the 1920s and 1930s Varia 609-619
articol de periodic BALACI, Mariana. (autor) , DABU, Ileana Simona (autor) Poarta – element al arhitecturii vernaculare bănățene Varia 631-638
articol de periodic ENACHE, Sergiu (autor) Cătălin Pavel, Animalele care ne fac oameni. Blană, cozi și pene în arheologie, Editura Humanitas, București, 2021, 392 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 641-643
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Thomas Jordan, A járványokról [Thomas Jordan, Despre epidemii], traducere și note Magyar László András, ed. Robert Offner, Budapest: Gondolat, 2022, 405 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 643-649
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , PERIANU, Florentin (traducător) IN MEMORIAM. SILVIA MARINESCU‑BÎLCU (1935–2023) OBITUARIA 653-656