Biblioteca digitală a publicațiilor culturale

Biblioteca digitală a fost creată în special ca urmare a dorinţei de a contribui la accesarea mai largă a rezultatelor cercetărilor istorice şi arheologice, desfăşurate de specialiştii românii din domeniile amintite. Această motivaţie a fost animată şi de preocuparea mondială, înlesnită de revoluţia tehnologică a internetului şi a dispozitivelor mobile, pentru partajarea informaţiilor simultan de un număr nelimitat de utilizatori.

Printre celelalte motive care ne-au determinat să dezvoltăm acest proiect se numără şi lansarea de către Comisia Europeană a proiectului bibliotecii digitale europene, Europeana (europeana.eu) şi a obligaţiilor care i s-au trasat României prin „Recomandarea Comisiei Europene din 27.10.2011 privind digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală".

Nu în ultimul rând un obiectiv al bibliotecii digitale se regăseşte şi în datoria morală şi legală a instituţiilor muzeale faţă de publicul contribuabil, căruia trebuie să i se permită şi să i se înlesnească accesul la produsele culturale pe care le-a plătit cu scopul îmbunătăţirii propriei educaţii.

Criteriul principal care s-a aplicat în alegerea publicaţiilor rezidă în apartenenţa la o etapă istoriografică recentă, care a început după anii 1950, când, cel puţin în domeniul arheologiei, dar şi al istoriei, se manifestă perioada modernă, ştiinţifică a disciplinelor.

Originile proiectului bibliotecii digitale se găsesc în colaborarea dintre Institutul de Memorie Culturală-CIMEC şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", desfăşurată între anii 2001-2004, sub egida proiectului european ARENA. Scopul declarat al acţiunii a fost de digitizare a unor documente semnificative din arhiva istorică şi din arhiva-fişier „Repertoriul Arheologic al României", provenind de la Institutul de Arheologie care urmau apoi să fie conservate dar şi diseminate on-line publicului larg. Rezultatele pot fi consultate în paginile special create pentru arhiva de documente şi pentru baza de date a Repertoriului Arheologic al României.

După încheierea proiectului ARENA, între 2005-2006 a început procesul de indexare a revistelor „Dacia" şi „Materiale şi Cercetări de Arheologie", ale căror prime serii au fost digitizate integral şi expuse on-line.

O etapă distinctă, consumată în anul 2007, a reprezentat-o campania specială de scanare şi publicare on-line a studiilor arheologice semnate de Vasile Pârvan, care s-a concretizat cu publicarea on-line a 31 de cărţi, studii şi articole de preistorie, epigrafie şi istorie antică.

În anii următori (2008-2009) s-a urmărit fără o strategie anume digitizarea a diverse publicaţii din domeniul arheologiei şi istoriei, în funcţie de contacte circumstanţiale pe care le-am stabilit cu diverşi autori.

Începând cu anul 2011, când CIMEC devine parte a Institutului Naţional al Patrimoniului, ne-am concentrat predilect asupra publicaţiilor periodice editate de muzeele judeţene sau locale. Am considerat prioritar să facem accesibile specialiştilor din alte regiuni dar şi unui public cât mai larg, studii ştiinţifice de dată recentă, concentrate în marea majoritate asupra unor subiecte locale dar care întregesc substanţial o imagine mai largă a unei epoci, concept sau problematici arheologice, istorice, muzeografice sau memorialistice.

Scopul propus a fost de a digitiza cât mai multe din periodicele muzeale şi am stabilit astfel ca strategie de acţiune concentrarea pe o anumită zonă geografică a României. Nu am urmărit doar publicaţiile muzeale ci şi pe cele editate de alte instituţii precum centrele culturale, institute de cercetare sau biblioteci.

ProEuropeană oferă, în comparaţie cu alte platforme de tip bibliotecă digitală, avantajul de a oferi acces direct la articolele din periodice sau secţiuni din cărţi, permiţând astfel o căutare rafinată. Publicaţiile nu sunt expuse ca blocuri unitare ci împărţite în structuri, aşa cum se regăsesc şi în alte aplicaţii similare din Occident. De asemenea căutarea în cuprinsul bibliotecii se poate face după mai multe seturi de criterii care se pot combina dar şi printr-o căutare unică după un cuvânt cheie.


Mulţumim tuturor contributorilor care au înţeles să sprijine cunoaşterea şi dreptul la educaţie al cetăţenilor acceptând să expună on-line publicaţiile pe care fie le-au semnat fie le-au editat prin intermediul instituţiilor unde activează.

Echipa

 • Bogdan Șandric - coordonator proiect
 • Vasile Andrei - șef secție
 • Cosmin Miu - programator
 • Oana Borlean - istoric
 • Mihaela Buruiană - istoric
 • Marian Tufaru - istoric
 • Streinu Marius - arheolog
 • Dan Matei - bibliograf
 • Camelia Savu - bibliograf
 • Anișoara Burlacu - bibliograf
 • Cosmina Aron - bibliograf
 • Adrian Guga - operator scanare
 • Lucia Petcu - operator scanare

Contributori

Parteneri

Administrația Fondului Cultural Național
Pro Europeana