Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 volume
  • 73 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2016 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2016, Supliment II, seria veche CIOCÎLTAN, Alexandru (editor), COMAN, Marian (editor), PIENARU, Nagy (editor), CĂZAN, Ileana (editor), CIOCÎLTAN, Virgil (editor), CÎMPEANU, Liviu (editor), FENEȘAN, Costin (editor), ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (editor), CORFUS, Ilie (editor), NEGRESCU, Marlen (editor), HAȚEGAN, Ioan (editor), UNGUREANU, Dragoș (editor), ANDREESCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 2015 Cavalerii teutoni în Banatului Severinului și la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XV-lea: documente și extrase, anul 2015 FENEȘAN, Costin (redactor)
volum de carte 1991 Din istoria cărbunelui. Anina 200, anul 1991 FENEȘAN, Costin (autor), GRAF, Rudolf (autor), ZABERCA, Vasile Mircea (autor), POPA, Ioan (autor)
volum de carte 2016 Diplomatarium Banaticum, anul 2016 FENEȘAN, Costin (autor)
volum de carte 2017 Diplomatarium Banaticum, anul 2017 FENEȘAN, Costin (autor)
volum de carte 1982 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1982, Premisele răscoalei. 1773-1784, SERIA A. DIPLOMATARIA NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, 1773-1785, SERIA B. IZVOARE NARATIVE EDROIU, Nicolae (editor), BOZAC, ILEANA (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), WOLLMANN, Volker (editor), NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, Octombrie - decembrie 1784, SERIA A. DIPLOMATARIA NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), FENEȘAN, Cristina (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, Volumul II. 1786-1860, SERIA B. IZVOARE NARATIVE EDROIU, Nicolae (editor), BOZAC, ILEANA (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), WOLLMANN, Volker (editor), NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), TĂUBER, LELIA (editor), PASCU, Stefan (coordonator)
volum de carte 2001 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 2001, ARHIVA MILITARĂ 1784-1785, SERIA A. DIPLOMATARIA FENEȘAN, Costin (editor)
volum de carte 2020 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 2020, „Lumea Lui Horea" în Banat și la sud de Carpați, SERIA A. DIPLOMATARIA FENEȘAN, Costin (editor)
volum de carte 1984 Mihai Viteazul în conștiința europeană, anul 1984, Istoriografie străină din secolul al XIX-lea: texte alese BUȚĂNESCU, Cristina (editor), BERCAN, GHEORGHE (editor), ȘIMANDAN, Vasile (editor), ȚĂNDĂREANU, Victoria (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor), BONDOC, Gheorghe (coordonator, editor), FENEȘAN, Costin (colaborator), MÂRZA, Iacob (colaborator)
volum de carte 1986 Mihai Viteazul în conștiința europeană, anul 1986, Relatări și presă GĂMULESCU, Ielița (editor), OANCEA, Viorica (editor), BUCUR, Tudor (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), CIOCAN, Eugenia (editor), ȘIMANDAN, Vasile (editor), DRAGOMIR, Maria (editor), VLAD, Constantin (editor), FENEȘAN, Costin (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), BONDOC, Gheorghe (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor), MOISUC, Elena (colaborator), SZABO, Margareta (colaborator), PAICU, Mircea (colaborator), TANȚĂU, Rodica (colaborator)
volum de periodic 1999 Revista arhivelor: RA, 61, nr. în TOM: 1-2, anul 1999 FENEȘAN, Costin (redactor responsabil)
volum de periodic 2000 Revista arhivelor: RA, 62, nr. în TOM: 1-2, anul 2000 FENEȘAN, Costin (redactor responsabil)
volum de periodic 2001 Revista arhivelor: RA, 63, nr. în TOM: 1-2, anul 2001 FENEȘAN, Costin (redactor responsabil)
volum de carte 2013 Transilvania între habsburgi și Poarta Otomană la mijlocul secolului al XVI-lea: (documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena, anul 2013, Documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica FENEȘAN, Costin (autor), FENEȘAN, Cristina (autor)
articol de periodic 1997 Analele Banatului: AnB, V, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Mărturii despre cnezii și obercnezii din jurul Timișoarei la mijlocul secolului al XVII-lea 307-314 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) A doua călătorie a împăratului Iosif al II-lea în Banat (1770) 437-454 română
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română (rezumat în germană)
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Lista lucrărilor științifice 13-19 română
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Artileria cetății Timișoara la 1716 245-258 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Analele Banatului: AnB, XXIII, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici Istorie Modernă şi Contemporană 385-389 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Lupta românilor din Banat și Câmpia Aradului pentru biserică și școală națională (1814-1816). Câteva documente Istorie Modernă şi Contemporană 449-466 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Die Siebenbürgischen Besitztumsverhältnisse des Fürstlichen Arztes und Rates Georg (Giorgio) Blandrata / Posesiunile din Transilvania ale doctorului și consilierului princiar George (Giorgio) Blandrata Istorie Modernă şi Contemporană 109-116 germană (rezumat în română)
articol de periodic 2018 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Timișoara – București – Istanbul: o „vânătoare” de lotri din Banat la 1800 / Timișoara – Bucharest – Istanbul: “hunting” robbers (lotri) from the region of Banat in 1800 Istorie Modernă şi Contemporană 145-169 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Analele Banatului: AnB, XXVII, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) FENEȘAN, Costin (autor) Cetatea Jdioara – sfârșit de drum (1693–1701) / The fortress at Jdioara – End of a story (1693–1701) Istorie medie, modernă şi contemporană 253-264 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Analele Banatului: AnB, XXVIII FENEȘAN, Costin (autor) „Societatea de Comerț din Timișoara” (“Temeswarer Commercien-Societät”) – un experiment eșuat al mercantilismului austriac în Banatul imperial (1723-1730) /„The Commercial Society at Timișoara” („Temeswarer Commercien-Societät”) – a failed experiment of the Austrian Mercantilism in the Imperial Banat (1723-1730) Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 183-203
articol de periodic 2021 Analele Banatului: AnB, XXIX FENEȘAN, Costin (autor) Demografie și economie în Granița Militară Bănățeană la începutul secolului al XIX-lea / Demography and Economy in the Banatic Military Border at the Beginning of the 19th Century Istorie medie, modernă şi contemporană 213-223
articol de periodic 2022 Analele Banatului: AnB FENEȘAN, Costin (autor) Mineritul din Transilvania la începutul secolului al XVII-lea. Raportul lui Giulio Cesare Muralti (1603) / Mining in Transylvania at the beginning of the 17th Century. Giulio Cesare Muralti’s report (1603) Istorie medie, modernă şi contemporană 177-194
articol de periodic 2023 Analele Banatului: AnB, ARHEOLOGIE ▪ ISTORIE, Serie nouă FENEȘAN, Costin (autor) O încercare de reglementare a veniturilor fiscale din Transilvania în timpul celei de-a doua ocupații habsburgice (1603) / An attempt to regulate tax revenues in Transylvania during the second Habsburg occupation (1603) Istorie Modernă şi Contemporană 239-260
articol de periodic 1971 Banatica, 1 FENEȘAN, Costin (autor) Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea IV. Istoria culturii şi artelor 349-351 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) , ȚIGU, Viorel (autor) Biserica ortodoxă română din Lipova IV. Istoria culturii şi artelor 353-372 română
articol de periodic 1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al XVI-lea II. Istorie medie 157-163 română
articol de periodic 1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 II. Istorie medie 165-185 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 DANI, Ioan (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea III. Istorie medie 145-152 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 FENEȘAN, Costin (autor) Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea III. Istorie medie 153-173 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin (autor) "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului III. Istorie medie 239-243 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 245-257 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 DAN, Mihail (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat III. Istorie medie 259-268 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea II. Istorie medie 265-275 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts II. Istorie medie 277-284 română
articol de periodic 1993 Banatica, 12, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
articol de periodic 1993 Banatica, 12, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Însemnări despre românii bănățeni într-un jurnal de calătorie din 1817 189-197 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
articol de periodic 1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin (autor) Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în timpul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 FENEȘAN, Costin (autor) , RÎPĂ, Dan (autor) Diploma de înnobilare și blazon a unor români bănățeni pribegi (1667) 355-366 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 FENEȘAN, Costin (autor) Uzinele de fier de la Luncani și Bocșa (1734-1749) 397-418 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 FENEȘAN, Costin (autor) Franciscanii în Banatul de Munte la sfîrșitul celei de-a doua și la începutul ceșei de-a treia stpăniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738) 649-680 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Hotărnicia domeniului cetății Timișoara de la începutul secolului al XVI-lea 65-72 română
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Diplome privind istoria comitatului Timiș și a orașului Timișoara/ Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város törtenetéhez, vol. II: 1430–1470, culese de Pesty Frigyes, ediție, note și comentarii Livia Magina, Adrian Magina, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, 478 p. 569-570 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 FENEȘAN, Costin (autor) Die Aktieninhaber der Temesvarer “Privilegierten Kayserlich-Königlich Banatischen Commercien-Compagnie“ und ihr Handelsversuch nach Russland (1763). 259-282 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 FENEȘAN, Costin (autor) Începuturile metalurgiei la Reșița – o nouă abordare 485-500 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 FENEȘAN, Costin (autor) Ein Handelsversuch der “K. k. privilegierten Handlungskompanie zu Temeswar und Triest” nach Siebenbürgen (1767–1768) 629-663 germană
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) "Provinzialnachrichten" – relatarile unui ziar vienez despre Rascoala lui Horea (1784–1785) 145-202 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Pierderile Banatului in razboiul austro-turc din 1788–1789 233-274 română
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Exploatarile miniere de la Dorgos, Patars, Milova si Gladna in secolul al XVIII-lea / Mining at Dorgos, Patars, Milova and Gladna in the 18th century Studii şi articole 209-220
articol de periodic 2022 Banatica, 32 FENEȘAN, Costin (autor) “Diario Estero”, “Bologna” și “Gazzetta si Mantova” – relatările unor ziare din italia despre răscoala lui Horea (1784–1785) Studii şi articole 277-313
articol de periodic 2023 Banatica, 33 FENEȘAN, Costin (autor) Răscoala din 1738 a românilor bănățeni și ecoul ei în presa din Europa Istorie 325-364
articol de periodic 1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin (autor) Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 107-112 română
articol de periodic 2004 Patrimonium Banaticum: PB, III FENEȘAN, Costin (autor) Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 4 FENEȘAN, Costin (autor) Statutul din 1480 al breslei blănarilor și cojocarilor din Baia Mare Documente 396-404 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Cercetări în arhivele din Austria Cercetări peste hotare 207-214 română
articol de periodic 2000 Revista arhivelor: RA, 62, nr. 1-2 FENEȘAN, Costin (autor) , MARIN, Elisabeta (autor) Al XIV-lea Congres Internațional al Arhivelor, Sevilla, 21-26 septembrie 2000 Editorial 11-27 română
articol de periodic 2006 Revista arhivelor: RA, 69, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Privilegiile orașului Baia Sprie (sec. XIV-XVII) Documente 52-102 română
articol de periodic 2006 Revista arhivelor: RA, 71, nr. 4 FENEȘAN, Costin (autor) Die Adels - und Wappenbriefe der Familie Vancea von Buteasa aus dem 17. Jahrhundert Documents 62-76 germană
articol de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Der Adels- und Wappenbrief des Pankotaer Praefectus Arcis, Franz Darwassy (1563) Restitutio 241-247 germană
articol de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Symposium liber Geschichte und Kultur des Banats Archival studies in the world 334-336 franceză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 FENEȘAN, Costin (autor) John Petty - un călător englez prin Transilvania și Țara Românească (1784) Restitutio 264-284 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 2 FENEȘAN, Costin (autor) Magyar Leveltarosok Egyesiilete 2004. evi Vandorgyulese. Piliscsaba, 2004. oktober 26-28; Magyar Leveltarosok Egyestilete 2005. evi Vandorgyiilese. Eger, 2005. augusztus 22-24; Magyar Leveltarosok Egyesiilete 2006. evi Vandorgyulese. Veszprem, 2006. augusztus 28-30; Magyar Leveltarosok Egyesiilete 2004. evi Vandorgyiilese. Nyiregyhaza, 2007. augusztus 22-24 Reviews, bibliographical notes 245-247 maghiară
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 1 FENEȘAN, Costin (autor) Unele considerații privind organizarea arhivei istorice muzeale 20-21 română
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Costin (autor) , LAZĂR, Ioachim (autor) Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea Studii şi articole 243-260 română, germană
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Costin (autor) Informații noi privind revoluția din Transilvania în vara anului 1848 Studii şi articole 361-392 română, germană
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV FENEȘAN, Costin (autor) Un tîrg "uitat" - Dobra (sec. XV-XVII) Studii şi articole 103-110 română, germană
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Costin (autor) Familia românească Bizere și moșiile ei de la Valea Pogănișului (1443-1447) Studii şi articole 267-279 română, germană
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Costin (autor) Ohaba și Ponor - două moșii românești din Țara Hațegului și stăpînii lor în secolele XV-XVI Studii şi articole 181-194 română, germană
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin (autor) Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) 411-418 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
articol de periodic 1977 Tibiscum, II, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) Arheologie - Istorie 411-418 română, germană
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Un proces de proprietate în districtul românesc Bârzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-300 română, germană
articol de periodic 1988 Tibiscum, VII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie FENEȘAN, Costin (autor) Comitatul Severinului la sfârșitul secolului al XVII-lea Arheologie - Istorie 189-226 română, germană
articol de periodic 2011 Tibiscum, I, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Școala Matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Câteva considerații 193-202 română
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie FENEȘAN, Costin (autor) „Rânduiala” din 1833 a breslei unite a meșteșugarilor din Caransebeș și de pe teritoriul Regimentului de Graniță nr. 13 Româno-Iliric ISTORIE / HISTORY 71-94 română (rezumat în germană)
articol de periodic 2017 Tibiscum, VII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie FENEȘAN, Costin (autor) Epistolarul românesc al lui Constantin Diaconovici Loga (1841) – Un bilanț ISTORIE / HISTORY 155-204 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Tibiscum, VIII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie FENEȘAN, Costin (autor) Din nou despre Nicolae Stoica de Hațeg ca numismat și prețuitor al antichității romane 151-162 română (rezumat în germană)
articol de periodic 2019 Tibiscum, IX, seria ARHEOLOGIE – ISTORIE – ETNOGRAFIE FENEȘAN, Costin (autor) Hotarele Caransebeșului la jumătatea secolului al XVI-lea Istorie 157-170
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie FENEȘAN, Costin (autor) Legăturile exploratorului african Emil Holub cu Muzeul Banatului 267-271 română
articol de periodic 1975 Tibiscus, seria etnografie FENEȘAN, Costin (autor) Note etnografice pe marginea unui document 259-259 română