Banatica, 21, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IUSZTIN, Zoltan (autor) Pătrunderea stăpînirii maghiare în Banat. Contribuții la apariția instituțiilor de tip occidental 11-35 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIV-XVI siecles 37-54 franceză
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) Habsburg politics at the border of Christendom in the early 1500s 55-71 engleză
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Kein adiaphoron? Sprache und bekenntnis im nachreformatorischen Siebenburgen 73-87 germană
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
articol de periodic BULBOACĂ, Sorin (autor) Acațiu Barcsai de Bîrcea Mare, ultimul ban al Lugojului și Caransebeșului (26 decembrie 1644 - 14 septembrie 1658) 105-114 română
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Les prerogatives juridiques du juge villageois dand la legislation du XVIIe siecle 115-128 franceză
articol de periodic KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Studenți din Banatul Montan la școli și universități europene (1750-1850) 163-208 română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Răscoala țăranilor bănățeni de la 1737-39 în viziunea lui Vicențiu Grozescu 209-229 română
articol de periodic LUPULOVICI, Vasa (autor) Un Curriculum Vitae al patriarhului Iosif Raiacici 231-247 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Contribuția bănățenilor la restaurarea mitropoliei române 249-264 română
articol de periodic BEDECEAN, Mihaela (autor) Fundații, fonduri, societăți de lectură, donații și testamente în biserica ortodoxă română oglindite în presă (1865-1873) 265-281 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Bazele relațiilor internaționale ale lumii culturale clujene. Legăturile internaționale ale facultății de matematică și științe ale naturii din cadrul Universității "Ferenc Jozsef" 283-294 română
articol de periodic COVACI ALINA, Lioara (autor) Dotația preoților ortodocși români din comitatul Timiș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 295-313 română
articol de periodic VIȘAN, Mihai (autor) Administrație și legislație administrativă în Banatul antebelic (1860-1918) 315-334 română
articol de periodic SANDU, Valentin (autor) Rolul bănățenilor în cadrul "Societății pentru un fond de teatru român" (1870-1914) 335-352 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) , TRAIA, Ioan (autor) Un caz de sustragere de la îndatoriile militare în anii primului război mondial și consecințele sale asupra unui tînăr bănățean 353-360 română
articol de periodic MOSCOVICI, Ionela (autor) Misiunea franceză de interpunere în Banat: Martie-Mai 1919 361-378 română
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Activitatea extrașcolară a studenților din cadrul Academiei Teologice din Caransebeș (1927-1948) 379-387 română
articol de periodic CĂLIN, Claudiu (autor) Ordinul călugărițelor benedictine de "Sfînta Lioba" și activitatea lor la Timișoara (1929-1948) 389-411 română
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010 - Micle Veniamin 400-492 română
articol de periodic ROȘU, Laurențiu (autor) Activitatea sportivă în județele Caraș și Severin în prima jumătate a secolului XX 413-426 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Noi aspecte ale activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 427-444 română
articol de periodic BĂLȚOI, Viorel (autor) Confruntări între putere și opoziție înainte campaniei electorale din 1946 445-453 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Aspecte privind activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Partidului Național Țărănesc din anii 1944-1946 consemnate în arhivele CNSAS 455-468 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
articol de periodic ZANCU, Melania (autor) Vino, Doamne printre noi! 481-483 română
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) Memoria deportării în imagini 484-485 română
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) Arhitectura la români. De la obîrșii la Cozia - Godea Ioan 487-489 română
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Enciclopedia Ortodoxiei Românești 493-496 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Istoria învățămîntului românesc din Banat 1900-1918 - Rotaru-Dumitrescu Angela 497-501 română
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Istorie la Gazetă în Banat - Ardelean Radu 502-507 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Sub steag străin - Feneșan C. 508-512 română