Banatica, 24, nr. în TOM: 2, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic KOVACS, Andras (autor) Comiții comitatelor transilvănene în Evul Mediu 109-127 română
articol de periodic IUSZTIN, Zoltan (autor) Toponimia maghiară din comitatul Caraș (sec. XIII–XV) 9-36 română
articol de periodic ACHIM, Viorel (autor) Locul Ordinului teuton în istoria Banatului de Severin 37-46 română
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Cum manibus armatis. Facets of Violence in the Medieval Banat 47-64 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Hotărnicia domeniului cetății Timișoara de la începutul secolului al XVI-lea 65-72 română
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Considerations on the Records of Timis County (the 14th–16th Centuries) 73-86 română
articol de periodic RADY, Martin (autor) Hungary and the Golden Bull of 1222 87-108 română
articol de periodic NEUMANN, Tibor (autor) Răscoala secuilor și reforma guvernamentală pentru apărarea granițelor de sud (1492–1493) 129-149 română
articol de periodic JAWOR, Grzegorz (autor) Le pastoralisme valaque dans les carpates polonaises au xvème et xvième siècle (l’exemple de Bieszczady) 151-165 română
articol de periodic KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Die Grundzüge der Absolutistischen Finanzpolitik der Habsburger in Siebenbürgen (1688–1790) 167-194 română
articol de periodic FODOR, Gelu (autor) From an Autonomous Province to a Habsburg Principality. The Legislative Role of the Transylvanian Diet during the 18th Century 195-212 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) O carieră politică în epoca angevina: Posa de Szer, comite de Caras 234-261 română
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) Regional and Hungarian Designs at the End of Bartholomew Drágffy’s Political Career 263-288 română
articol de periodic HORVATH, Richard (autor) Voievodul transilvanean Stefan Bátori si frontul turcesc intre 1479 si pacea din anul 1483 289-308 română
articol de periodic TOTH, Robert (autor) Începuturile carierei politice a lui Stefan Bátori al III-lea (1503–1511) 309-325 română
articol de periodic CĂLIN, Claudiu Sergiu (autor) , OANȚĂ, Marius (autor) Nicola Stanislavich – Episcop de Nicopolis ad Hystrum si episcop de Cenad (1725–1739 / 1739–1750) 327-342 română
articol de periodic GRANCEA, Mihaela (autor) Soluționarea unei situații de criză morală in Dobarca (Dobring), o comunitate din sud-estul Transilvaniei. Considerații pe marginea unui “protocol de judecată” (Pfarrämtliches Gerichts-Protocoll, 1840) 343-360 română
articol de periodic OARCEA, Felicia Aneta (autor) Învățătorul arădean Nicolae Cristea (1882–1952). Repere biografice 361-375 română
articol de periodic BEDECEAN, Mihaela (autor) De la vicariatul Hațegului la capitlul lugojean (1853–1918). Coordonate biografice si evoluții ecleziastice 377-399 română
articol de periodic OBERSTERESCU, Dănilă (autor) Un document inedit din anul 1900 descoperit la Reșița 401-410 română
articol de periodic CĂLIN, Claudiu Sergiu (autor) Episcopul dr. H. C. Augustin Pacha si seminarul teologic al Diecezei Romano-Catolice de Timisoara (1923–1948) 411-444 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Ioan Geția – memorii din Marele Razboi 445-459 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Scrisori din Marele Război. Corespondența unui soldat de pe frontul din Galiția 461-478 română
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Corespondența locuitorului Ianăș Ciortan din Luncavița în perioada Primului Razboi Mondial 479-484 română
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Aeroportul Timișoara – un vis neîmplinit al Timișoarei interbelice 485-408 română
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) Tendințe agricole interbelice referitoare la Clisura Dunării în viziunea lui Alexandru Moisi 509-518 română
articol de periodic TĂBAN, Mircea (autor) Note si observații privind păstoritul tradițional în Munții Aninei 519-543 română
articol de periodic CORDOȘ, Elena Cristina (autor) Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technology: One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study, Nicholas J. Conard and Jürgen Richter (eds.), Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series. New York: Springer, 2010, 293 p 545-546 română
articol de periodic HAMAT, Ana Cristina (autor) Felix Milleker, Descoperiri arheologice din Banat, vol. I: Preistorie, ediție îngrijită de Dumitru Țeicu, traducere Maria Győmbér, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, 268 p. + 29 figuri. 547-548 română
articol de periodic RADU, Claudia (autor) Sabrina C. Agarwal, Bonnie A. Glencross (eds.), Social Bioarchaeology, West Sussex, UK, Wiley-Blackwell, 2011, 472 p. 548-551 română
articol de periodic HAMAT, Ana Cristina (autor) Doina Benea, Istoria Banatului în Antichitate, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2013, 471 p.+87 fig. și 12 pl. 551-555 română
articol de periodic HAMAT, Ana Cristina (autor) Cristian Floca, Liebling. Monografie Arheologică, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2013, p. 223+146 figuri, 6 grafice, 361 de pagini anexe. 555-558 română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile orașului Câmpulung și Curtea Domnească. Aspecte ale civilizației urbane la Câmpulung, Ed. Academiei Române, București, 2011, 130 p. 558-562 română
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday, edited by Florin Curta & Bogdan Petru Maleon, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 797 p. 562-563 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Marius Diaconescu, Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p 564-569 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Diplome privind istoria comitatului Timiș și a orașului Timișoara/ Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város törtenetéhez, vol. II: 1430–1470, culese de Pesty Frigyes, ediție, note și comentarii Livia Magina, Adrian Magina, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014, 478 p. 569-570 română
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Szapolyai család oklevéltára/ Documenta Szapolyaiana, vol. I, Levelek és oklevelek/ Epistulae et litterae (1458–1526), ed. Tibor Neumann, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012, 592 p. 570-572 română
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Irina Marin, Contested frontiers in the Balkans. Habsburg and Ottoman rivalries in Eastern Europe, London, New-York, 2012, 220 p. 572-573 română
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Conferințele de vară de la Telciu, ediția I, Telciu, 20–21 iulie 2012: Incluși și excluși. Problema identitară în epocile modernă și contemporană/ Telciu Summer Conferences. First Edition, Telciu, July 20 to 21, 2012. Included and Excluded. The Identitary Issue During the Modern and Contemporary Times, editor Valer Simion Cosma, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013, 350 p. 573-575 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Volker Wollmann, Patrimoniul preindustrial și industrial în România, vol. III, Ed. Honterus, Sibiu, 2012, 436 p. 575-577 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Nicolae Iorga, Observații și probleme bănățene, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Dumitru Țeicu, Ed. TIM, Reșița, 2011, 170 pagini + ilustrații. 577-578 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Larry L. Watts, Aliați incompatibili România, Finlanda, Ungaria și al treilea Reich, Ed. Rao, 2014, 380 p. 579-582 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Eusebiu-Marcel Narai, Viața economică și socială în județele Caraș și Severin (1944–1948) (II), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 372 p. 582-583 română
articol de periodic RUBANEȚ, Marieta (autor) Radu Păiușan, Eusebiu Narai, Asociația Istoricilor Bănățeni – un deceniu de activitate (2001–2010), Ed. Eurostampa, Timișoara, 2012, 551 p. 583-587 română
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) Vasile Pistolea, Sărbători eterne și datini la români, Ed. Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2013, 546 p. 588-590 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Acta Musei Caransebesiensis, Tibiscum, Serie Nouă, Caransebeș, nr. 3/2013. 590-592 română
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Administrație românească arădeană, vol. VIII, Arad, 2014. NOTE DE LECTURĂ ȘI... CARENȚE DE DISCURS 592-593 română