Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, 1996, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Contents 5-6 română, engleză
articol de periodic TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (autor) Christian Tell și „chestiunea aromânească” în lumina unor documente inedite Identitate naţională şi ideologie naţionalistă 7-16 română
articol de periodic VÂLCU, Ștefan (autor) Elemente constitutive ale ideologiei naționaliste croate de la sfârșitul secolului al XIX-lea Identitate naţională şi ideologie naţionalistă 17-22 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Ștefania (autor) Mocsáry Lajos și problema națională în Austro-Ungaria Identitate naţională şi ideologie naţionalistă 23-32 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Naționalism, comunism, terorism în Balcani: Organizația Revoluționară Internă Macedoneană și sfârșitul lui Todor Aleksandrov (1924) Identitate naţională şi ideologie naţionalistă 33-42 română
articol de periodic BRAD-CHISACOF, Lia (autor) Limba greacă din Principatele Române Limbă şi societate 43-48 română
articol de periodic VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Termeni autohtoni și de origine latină din domeniul pastoral în albaneză și română Limbă şi societate 49-56 română
articol de periodic SCĂRLĂTOIU, Elena (autor) Perspectivele „supraviețuirii” istroromânei în lumina unor cercetări de slavistică românească Limbă şi societate 57-60 română
articol de periodic PANAITE, Viorel (autor) Jurământul în relațiile româno-otomane Forme ale relaţiilor sud-est europene 61-76 română
articol de periodic TANAȘOCA, Anca (autor) Despre legământul de credință al unor cătunari vlahi față de voievodul Sandalj Hranic Forme ale relaţiilor sud-est europene 77-82 română
articol de periodic FENEȘAN, Cristina (autor) Transilvania în confruntarea dintre Habsburgi și Poartă în anii 1551-1556 Forme ale relaţiilor sud-est europene 83-88 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Robert (autor) Durata și conținutul perioadei de tranziție la economia de piață în Imperiul Otoman și Republica Turcia Forme ale relaţiilor sud-est europene 89-94 română
articol de periodic PARASCHIV, Constantin (autor) Ratificarea de către Italia a tratatului Basarabiei din octombrie 1920 Forme ale relaţiilor sud-est europene 95-102 română
articol de periodic DUȚU, Alexandru (autor) Funcția traducerilor din patristica bizantină Surse istorice şi culturale 103-110 română
articol de periodic TEOTEOI, Tudor (autor) Originea și valoarea de informație a cronicilor scurte bizantine Surse istorice şi culturale 111-116 română
articol de periodic CICANCI, Olga (autor) Date noi despre Hrisant Notara în arhivele rusești Surse istorice şi culturale 117-122 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Un manuscris regăsit al Epistolarului lui Nicolae Mavrocordat Surse istorice şi culturale 123-130 română
articol de periodic NICOLAE, Simona (autor) Versiuni românești ale Iliadei homerice (II) Surse istorice şi culturale 131-148 română