Banatica, 4, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic CADARIU, Ștefan (autor) , OLARIU, Martin (autor) Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) I. Epoca străveche 9-18 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Periodizarea culturii Vinca în România I. Epoca străveche 19-45 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 45-67 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 69-103 română
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii de tip Mureș I. Epoca străveche 105-110 română
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 111-115 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? II. Perioada romană şi postromană 117-132 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (Județul Caraș-Severin) II. Perioada romană şi postromană 131-133 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , RĂUȚ, Octavian (autor) Drumuri romane în Banat II. Perioada romană şi postromană 135-159 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului II. Perioada romană şi postromană 161-168 română
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Transilvania și Banatul în secolele VI-IX III. Istorie medie 169-214 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri III. Istorie medie 215-222 română
articol de periodic FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatului Lugojului și Caransebeșului III. Istorie medie 223-238 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului III. Istorie medie 239-243 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 245-257 română
articol de periodic DAN, Mihail (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat III. Istorie medie 259-268 română
articol de periodic PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile Românilor bănățeni și transilvăneni IV. Istorie modernă şi contemporană 269-283 română
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) , NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Alexandru Roman privind ziarul "Federațiunea" (1868-1876) IV. Istorie modernă şi contemporană 285-292 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței IV. Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Mișcarea memorandistă în Bihor IV. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 IV. Istorie modernă şi contemporană 309-311 română
articol de periodic JURMA, Gheorghe (autor) , POPA, Ion (autor) Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin IV. Istorie modernă şi contemporană 313-316 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 IV. Istorie modernă şi contemporană 317-354 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat IV. Istorie modernă şi contemporană 355-359 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) IV. Istorie modernă şi contemporană 361-372 română
articol de periodic RUJA, Gheorghe (autor) Exploatările miniere ale societății Uzinele de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 IV. Istorie modernă şi contemporană 373-383 română
articol de periodic BATHORY, Ludovic (autor) Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 IV. Istorie modernă şi contemporană 385-403 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 IV. Istorie modernă şi contemporană 405-413 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de sud a Banatului IV. Istorie modernă şi contemporană 415-425 română
articol de periodic ARDELEAN, Virginia (autor) Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș IV. Istorie modernă şi contemporană 427-432 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) , PETROVSZKI, Richard (autor) Valea Timișului V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, I. (autor) Cuptoare-Sfogea V. Cronica arheologică şi repertorii 434-434 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Lăpușnicel - Cetate V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Pojejena - Via Bogdanovici V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) Ilidia - Oblița V. Cronica arheologică şi repertorii 436-436 română
articol de periodic PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) V. Cronica arheologică şi repertorii 437-461 română
articol de periodic IONIȚĂ, Vasile (autor) Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor așezări dispărute (I) V. Cronica arheologică şi repertorii 463-470 română
articol de periodic KAKUCS, Lajos (autor) Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1872-1918 V. Cronica arheologică şi repertorii 471-478 română
articol de periodic LEU, Valeriu (autor) Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea VI. Istoria artei şi culturii 479-481 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor VI. Istoria artei şi culturii 483-494 română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Din corespondența pictorului bănățean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu VI. Istoria artei şi culturii 495-505 română
articol de periodic BORUGA, Elena (autor) Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia V. Cronica arheologică şi repertorii 507-519 română