Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.7 (358) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică TOMESCU, Vasile (autor) O nobilă operă de edificare umanistă 1-3 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.7 (358) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GHECIU, Radu (autor) 17 ani de la Congresul al IX-iea al P.C.R. Ani-lumină ai muzicii românești 3-4 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.8 (359) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Une noble vocation Nouvelles musicales de Roumanie 45-46 franceză
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Activitatea ideologică, politico-educativă pentru educația materialist-dialectică, patriotică a oamenilor muncii, pentru afirmarea umanismului nou, revoluționar, pentru întărirea unității întregului popor în jurul partidului 1-3 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Prof. univ., CĂLINOIU, Nicolae (autor) Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român 4 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Opere cu puternic spirit patriotic, revoluționar 7-8 română
articol de periodic 1984 Muzica, Anul XXXIII, Nr.10 (385) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LEAHU, Alexandru (autor) , COMAN, Lavinia (autor) , GRIGORIU, Theodor (autor) , CIOBANU, Gheorghe (autor) , SULIȚEANU, Ghizela (autor) , MANDY, Alexandru (autor) Muzica, factor de educație patriotică și umanistă 3-8 română
articol de periodic 1987 Muzica, Anul XXXVII, Nr.9 (420) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) În întâmpinarea Conferinței Naționale a Partidului. La înălțimea exigențelor culturii noastre contemporane 1-2 română
articol de periodic 1993 Muzica, Serie nouă, Anul IV, Nr.4(16) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică COSMA, Octavian Lazăr (autor) Restituiri: „Cântarea Basarabiei”, poem și „Moartea eroului”, cantată, de Paul Constantinescu Creaţii 4-16 română
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.1(65) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică În atenția cititorilor 4 română
articol de periodic 2006 Muzica, Serie nouă, Anul XVII, Nr.1(65) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LUPU, Beatrice (autor) Uniunea Compozitorilor în arhivele securității (VI) Istoriografie 121-124 română