Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 42 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.12 (253) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Dr., TOMESCU, Vasile (autor) Muzica noastră și spiritul contemporaneității 1-3 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.1 (254) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DUMITRESCU, Ion (autor) Telegramă adresată maestrului Ioan D. Chirescu la împlinirea vârstei de 85 ani română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.1 (254) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică POPOVICI, Doru (autor) O generoasă temă de inspirație muzicală. Lupta Partidului pentru înflorirea României Socialiste Sinteze 10-11 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.2 (255) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.5 (258) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul Frontului Unității Socialiste. Telegrame română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.6 (259) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică BUGHICI, Dumitru (autor) , CÎRJAN, Constantin (versuri) Ani fierbinți (cântec) română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.7 (260) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică BRATU, Teodor (autor) Trăiască întâiul președinte al țării română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică POPA, Temistocle (autor) , BLOCK, Mircea (autor) Omagiu română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică ȘERBAN, Radu (autor) , ANDRIȚOIU, Al. (autor) Cântăm un imn română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DUMITRESCU, Ion (autor) Trei decenii de eforturi și izbânzi creatoare 1-2 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.9 (262) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Telegrama adresată tovarășulul Nicolae Ceaușescu de către Comitetul. de conducere a Uniunii Compozitorilor și Biroul organizației de bază română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.9 (262) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică VEZNEV, Ivan (autor) , BABICI, Paulina (traducător) Trei decenii de înflorire a culturii muzicale în R.P. Bulgaria Din ţările socialiste 15- română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.10 (264) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică RĂSVAN, Constantin (autor) „Columnele patriei” RECENZII 39 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.11 (265) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Telegramă adresată de către Uniunea Compozitorilor tovarășului Nicolae Ceaușescu (pe planșă) română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.11 (265) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DUMITRESCU, Gheorghe (muzica) , TULBURE, Victor (versuri) Sub steagul celui de al XI-lea Congres al P.C.R. (pe planșă) română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.11 (265) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Din raportul prezentat de tovarășul Nioolae Ceaușescu la cel de al XI-lea Congrres al P.C.R. 1-2 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.12 (266) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică PALADI, Radu (autor) , FRUNZĂ, Eugen (autor) Cântă patria-n lumină română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.7 (358) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică TOMESCU, Vasile (autor) O nobilă operă de edificare umanistă 1-3 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.7 (358) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GHECIU, Radu (autor) 17 ani de la Congresul al IX-iea al P.C.R. Ani-lumină ai muzicii românești 3-4 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.8 (359) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Istorie și contemporaneitate. Sărbătoarea libertății noastre 1-2 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.8 (359) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică B., N. (autor) Dezbateri Din activitatea Uniunii Compozitorilor 22 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Partidul, Ceaușescu, viitorul română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Activitatea ideologică, politico-educativă pentru educația materialist-dialectică, patriotică a oamenilor muncii, pentru afirmarea umanismului nou, revoluționar, pentru întărirea unității întregului popor în jurul partidului 1-3 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Prof. univ., CĂLINOIU, Nicolae (autor) Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român 4 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Marele forum al comuniștilor 5-6 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Opere cu puternic spirit patriotic, revoluționar 7-8 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.4 (367) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Prof. univ., CĂLINOIU, Nicolae (autor) Melodii '82 un remarcabil eveniment artistic 1 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.4 (367) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică ȘERBAN, Radu (autor) Repere în muzica ușoară Opinii 2 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.8 (371) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Gânduri la marea noastră sărbătoare 1-2 română
articol de periodic 1984 Muzica, Anul XXXIII, Nr.10 (385) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Sub semnul marelui forum al comuniștilor 1-2 română
articol de periodic 1984 Muzica, Anul XXXIII, Nr.10 (385) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică LEAHU, Alexandru (autor) , COMAN, Lavinia (autor) , GRIGORIU, Theodor (autor) , CIOBANU, Gheorghe (autor) , SULIȚEANU, Ghizela (autor) , MANDY, Alexandru (autor) Muzica, factor de educație patriotică și umanistă 3-8 română
articol de periodic 1984 Muzica, Anul XXXIII, Nr.10 (385) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică VEZNEV, Ivan (autor) 40 de ani de creație muzicală socialistă De peste hotare 35-36 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.6 (393) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Două decenii de împliniri în domeniul culturii muzicale. Pentru generațiile de aur 1-2 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.6 (393) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică VANCEA, Zeno (autor) Creația muzicală românească în epoca Nicolae Ceaușescu 3-5 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.6 (393) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică SARCHIZOV, Sergiu (autor) Opera și baletul 6-7 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.8 (395) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CIOCAN, Constantin Victor (autor) Sub semnul unor glorioase aniversări 1-2 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.8 (395) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică STAN, Cecilia (autor) Rolul militant al culturii muzicale în viața spirituală a României Socialiste 3-5 română
articol de periodic 1985 Muzica, Anul XXXV, Nr.8 (395) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) L’ Epanouissement de la vie musicale roumaine, partié integrante du programme grandiose d’ édification de la société socialiste multilatéralement développée Nouvelles musicales de Roumanie 44-46 franceză
articol de periodic 1986 Muzica, Anul XXXVI, Nr.11 (410) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CIOCAN, Constantin Victor (autor) Referendumul național – opțiune pentru dezarmare și pace 1 română
articol de periodic 1986 Muzica, Anul XXXVI, Nr.11 (410) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Dr., TOMESCU, Vasile (autor) Ziua lnternațională a Muzicii 2 română
articol de periodic 1987 Muzica, Anul XXXVII, Nr.9 (420) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) În întâmpinarea Conferinței Naționale a Partidului. La înălțimea exigențelor culturii noastre contemporane 1-2 română
articol de periodic 1987 Muzica, Anul XXXVII, Nr.11 (422) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică Prof. univ., CĂLINOIU, Nicolae (autor) Creativitate și valoare în învățământul muzical 1-3 română