Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, 1971, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-8 română, franceză, germană
articol de periodic dr. docent, FLOCA, Octavian (autor) Sargetia - Cuvînt înainte Istorie 11 română
articol de periodic CREȚU, Maria (autor) , VALEA, Mircea (autor) Pagini din istoria luptelor revoluționare ale muncitorimii hunedorene Istorie 13-36 română, franceză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Topoare de cupru cu brațele "în cruce" în colecția muzeului din Deva Istorie 37-44 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
articol de periodic ALBU, Ion Pătru (autor) Noi descoperiri arheologice pe Dealul cetății Deva (II) Istorie 57-60 română, franceză
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede romane din colecția muzeului din Deva Istorie 61-66 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) , POP, Constantin (autor) Două piese sculpturale de bronz recent descoperite la Deva și Geoagiu Istorie 67-71 română, franceză
articol de periodic ALBU, Ion Pătru (autor) Noi monumente sculpturale în colecția Muzeului din Deva Istorie 73-75 română, franceză
articol de periodic JIVAN, Iosif (autor) Mișcările țărănești de pe domeniul Rîu de Mori (Țara Hațegului) în secolele XV-XVI Istorie 77-87 română, franceză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (II) Istorie 89-105 română, franceză
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului Istorie 107-113 română, franceză
articol de periodic MARINESCU, Ștefan (autor) Frămîntări sociale la începutul secolului al XIX-lea în împrejurimile Sebeșului Istorie 115-118 română, franceză
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) Documente privind istoria învățămîntului din Țara Hațegului între anii 1850-1860 Istorie 119-128 română, franceză
articol de periodic BUNEA, Aurelia (autor) 1848-1898 - o aniversare cu semnificație național politică Istorie 129-145 română, franceză
articol de periodic Dr., ENEA, Constantin (autor) Aspecte ale economiei austro-ungare în anii primului război mondial Istorie 147-153 română, franceză
articol de periodic CREȚU, Maria (autor) Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 Istorie 155-161 română, franceză
articol de periodic ȘANDRU, D. (autor) Știri cu privire la aplicarea exproprierii pe două mari proprietăți din județul Hunedoara Istorie 163-172 română, franceză
articol de periodic GOLLNER, Carol (autor) , ȘTIRBAN, Marcel (autor) Cîteva aspecte din conținutul agrar al doctrinelor politice burgheze din România dintre cele două războaie mondiale Istorie 173-179 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferiști de la Grivița din 15-16 februarie 1933 Istorie 181-215 română, franceză
articol de periodic VALEA, Mircea (autor) Înființarea organizației "Frontul Plugarilor" și primii ani de activitate (1933-1935) Istorie 217-233 română, franceză
articol de periodic AVRAM, Ilie (autor) Contribuția Frontului plugarilor la înfăptuirea reformei agrare din 1945 Istorie 235-241 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) Prefectura județului Hunedoara Fonduri arhivistice 245-259 română
articol de periodic WARDEGGER, Nicolae (autor) Parchetul tribunalului Hunedoara Fonduri arhivistice 261-265 română
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Primăria Petroșani Fonduri arhivistice 267-268 română
articol de periodic MARINESCU, Ștefan (autor) Camera agricolă a județului Hunedoara Fonduri arhivistice 269-274 română
articol de periodic IONAȘ, Vasile (autor) Casa de păstrare Petroșani Fonduri arhivistice 275-276 română