Crisia, XXX, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Probleme legate de chihlimbarul pre-și protoistoric I. Studii şi articole 9-21 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Neoliticul vechi în Nord-Vestul României I. Studii şi articole 23-44 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibulele de schemă Latene în perioada timpurie și mijlocie a celei de a doua epoci a fierului pe teritoriul vechii Dacii I. Studii şi articole 45-80 română
articol de periodic BULZAN, Sorin (autor) , FAZECAȘ, Fruia (autor) , GHEMIȘ, Călin (autor) Săpăturile de salvare de la Oradea - punctul Salca "Pepinieră" I. Studii şi articole 81-140 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lucerna în istoria antică I. Studii şi articole 141-149 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Abram, județul Bihor I. Studii şi articole 151-161 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Istoriografia cetății Oradea I. Studii şi articole 163-181 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Contribuții la istoricul cetății Oradea - secolele XVIII-XIX I. Studii şi articole 183-206 română
articol de periodic DULGĂU, Bujor (autor) Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii și supoziții I. Studii şi articole 207-211 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) "Dedemonizarea" sau uciderea strigoilor - radiografia unui caz din Ciutelec, județul Bihor (1854) I. Studii şi articole 213-227 română
articol de periodic MILIAN, Radu (autor) Școala ortodoxă și greco-catoliocă în Bihor în a doua jumătate a secolului XIX I. Studii şi articole 229-255 română
articol de periodic DRONCA, Lucian (autor) Băncile din Austria și Ungaria în perioada dualismului (1867-1918) I. Studii şi articole 257-271 română
articol de periodic TOTH, Janos (autor) Fundația de caritate "Dudek" din Oradea I. Studii şi articole 273-315 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Activitatea extrașcolară a corpului didactic al școlii civile greco-catolice de fete din Beiuș (1896-1919) I. Studii şi articole 317-325 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice din Oradea. Atelierul Lojanek Janos și atelierele succesoare I. Studii şi articole 327-344 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Bozoky Alajos despre criza maghiară I. Studii şi articole 345-356 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Mobilierul unei farmacii de la începutul secolului al XX-lea I. Studii şi articole 357-369 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Biserica greco-catolică în anii dictatului de la Viena. Contribuții Documentare I. Studii şi articole 371-380 română
articol de periodic MIHU, Nicolae (autor) , ȚĂRĂU, Augustin (autor) Particularități ale procesului de reinstaurare a administrației românești în județele Satu Mare și Bihor I. Studii şi articole 381-397 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Evoluții istoriografice transilvănene în primele două decenii ale regimului comunist I. Studii şi articole 399-417 română
articol de periodic GOIA, Aurel (autor) Amintirile unui anonim (preotul ortodox Aurel Goia, 1908-1978) I. Studii şi articole 419-442 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Topoare de cupru din Nordul Bihorului II. Note 443-446 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Considerații privind metoda de determinare a ariei de cuprindere a unei așezări II. Note 447-455 română
articol de periodic STANCIU, Simona (autor) Repertoriul medical din Dacia română - instrumente medicale (inventar mobil) II. Note 457-470 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Vase farmaceutice cu un model de cartuș stil secession II. Note 471-478 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) Obiective industriale bihorene cu valoare muzeală S.C. Spirt & Drojdie S.A. Oradea II. Note 479-491 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Iulian Kune - un bihorean cu destin universal II. Note 493-497 română
articol de periodic TODINCA, Vasile (autor) Educația și cultura, oglindite în revista "Societatea de Mîine" II. Note 499-504 română
articol de periodic FAUR, Antonio (autor) Din efectele economice ale prezenței unităților militare sovietice în județul Sălaj (octombrie 1944-iulie 1945) II. Note 505-509 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Români și minorități în procesul sovietizării nord-vestul Transilvaniei (toamna 1944 - martie 1945) II. Note 511-517 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Dispariția asociațiilor culturale tradiționale în epoca stalinistă. Studiu de caz - dispariția "Astrei" bihorene II. Note 519-531 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) "Voința poporului" sau agonia presei democratice bihorene postbelice II. Note 533-542 română
articol de periodic MIHU, Nicolae (autor) , ȚĂRĂU, Augustin (autor) Politici electorale practicate de către B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în județele Satu Mare și Bihor II. Note 543-560 română
articol de periodic MIHU, Nicolae (autor) Aspecte ale procesului de sovietizare a învățămîntului românesc - Cazul elevilor disidenți din liceele Beiușului II. Note 561-569 română
articol de periodic ZAINEA, Ion (autor) Naționalizarea școlilor confesionale și particulare din Municipiul Oradea (1948-1949) II. Note 571-578 română
articol de periodic MIHU, Nicolae (autor) , ȚĂRĂU, Augustin (autor) "Îngrădirea și desființarea chiaburimii" - etapa a doua a politicii agrare a P.M.R. - debutul procesului în județul Bihor II. Note 579-586 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) O victimă anonimă a epocii staliniste II. Note 587-592 română
articol de periodic MILIAN, Radu (autor) Contribuții privind sovietizarea învățămîntului în Bihor între anii 1948-1959 II. Note 593-597 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Două piese compozite, Hanger (nr. inv. 6057) și cuțit (nr. inv. 6103). Restaurare III. Conservare - Restaurare 599-604 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurare 2000 IV. Recenzii 605-606 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Gan-Bei. Speologi români în China - Bușu L. IV. Recenzii 607-608 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Arheologia peșterilor și minelor din România - Boroneanț V. IV. Recenzii 609-610 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Exchange and Cultural Interactions. A study of long distance trade and cross - cultural contracts in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Central and Eastern Europe IV. Recenzii 611-613 română