Filosofia greacă pînă la Platon, 1984, Indici de teme filosofice