Patrimonium Banaticum: PB, IV, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂLTEAN, Ion Cornel (autor) Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
articol de periodic PETRESCU, Sorin M (autor) Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
articol de periodic IOZSA, Andreea (autor) , NEAȚU, Călin (autor) Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) , DRAȘOVEAN, Florin (autor) Fortificația de pământ de la Baziaș Arheologie şi Istorie Antică 107
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , MICLI, Vidu (autor) Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana Antoaneta (autor) Monede descoperite la Opatița (oraș Deta, jud. Timiș) Istorie 145
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
articol de periodic UNGUREANU, Dan (autor) Descriptio Comitatus Temesiensis, de Mathias Bell Istorie 171
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
articol de periodic GLĂVAN, Ciprian (autor) Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
articol de periodic MUREȘAN, Sofronie (autor) Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
articol de periodic MICLE, Maria (autor) Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
articol de periodic ALMĂJAN, Ion Marin (autor) Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
articol de periodic GOMBOȘ, Constantin C (autor) Dr. Victor Motogna - personalitate de seamă a istoriografiei române Istorie 271
articol de periodic MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Piese de argintărie atribuite meșterului Joseph Loffler din Pozsony-Vartelek păstrate în colecții din Timișoara Istoria Artei 281
articol de periodic MEDINSKI, Andrei (autor) Drumurile credinței- Faptele milostivirilor (îndurărilor) trupești la biserica de lemn de la Poieni Istoria Artei 291
articol de periodic PINTILIE, Ileana (autor) O generație de artiști transilvăneni. Ieșirea din modelul academic (1925-1940) Istoria Artei 301
articol de periodic IOVAN, Ioan (autor) Corneliu Baba (1906-1997) Istoria Artei 337
articol de periodic REGEP, Rodica Banciu (autor) Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) Componente de interes arhitectural din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei Arhitectură 369
articol de periodic SZEKELY, Gabriel (autor) Spațiul urban al orașelor Timișoara și Arad. Perioada 1780-1900 Arhitectură 379
articol de periodic MICLE, Dorel (autor) Tipuri de documente "hypermedia" și programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric și arheologic Varia 405
articol de periodic KISS, Hedy (autor) Restaurarea obiectului tridimensional: Ștefan Bertalan-Polimorfism II. Ecuație Comportamentală Varia 419
articol de periodic LUMINIȚA, Popescu (autor) Stabilirea taxonomiei ș i testarea sensibilității microorganismelor în depozitele Secției de artă a Muzeului Banatului din Timișoara Varia 429
articol de periodic MOȘOARCĂ, Claudia (autor) Considerații istorice și juridice despre armele albe Varia 433