Criterii căutate

  • An de publicare: 1979

Sumarul căutării

  • 203 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1979 1916-1918 în județul Vîlcea, anul 1979, Județul Vâlcea în ani Primului Război Mondial: studii și documente TAMAS, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor, studiu introductiv), MUȘAT, Mircea (prefață)
volum de carte 1979 1916-1918 în județul Vîlcea, anul 1979, Județul Vâlcea în anii Primului Război Mondial: eroii TAMAS, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor)
volum de periodic 1979 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, I, anul 1979 ANDRONIC, Alexandru (secretar de redacție), BAUMAN, Ionel (secretar de redacție), COMAN, Ghenuță (secretar de redacție), MANCAȘ, Ioan (secretar de redacție), POPESCU, Constantin (redactor responsabil), POPESCU, Rica (redactor)
volum de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI, anul 1979 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), CORDOȘ, Nicolae (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MARIAN, Gr. (redactor), MITROFAN, Ioan (redactor), PAP, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1979 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, III, anul 1979, Acta Mvsei Porolissensis
volum de carte 1979 Afirmarea statelor naționale independente unitare din centrul și sud-estul Europei (1821-1923), anul 1979 MOISUC, Viorica (coordonator), CALAFETEANU, Ion (coordonator), PUSCAS, Elena (redactor), POPESCU, Elena (tehnoredactare)
volum de periodic 1979 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 16, anul 1979
volum de periodic 1979 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 1, anul 1979, seria C CIOBANU, Stanca (coordonator), NICOLAU, Irina (redactor), ISPAS, Sabina (redactor), GEORGESCU, Ligia (redactor)
volum de periodic 1979 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 1, nr. în TOM: 1, anul 1979, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche VULPE, Magdalena (coordonator), ILISIU, Ioan (director)
volum de periodic 1979 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", I, supliment, anul 1979, Condica visteriei Moldovei din anul 1816 ISTRATI, Corneliu (autor)
volum de periodic 1979 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XVI, anul 1979 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de carte 1979 Arta Culturii Cucuteni, anul 1979 DUMITRESCU, Vladimir (autor)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 1, anul 1979
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 2-3, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 4, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), DRIȘCU, Mihai (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 5-6, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), HORȘIA, Horia (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 8, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), DRIȘCU, Mihai (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 9, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), PAMFIL, François (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 10, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), DRIȘCU, Mihai (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1979 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 11-12, anul 1979 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (redactor șef, responsabil de număr)
volum de carte 1979 Bălcescu în filatelie, anul 1979 ȘAHINIAN, Ioan (autor)
volum de periodic 1979 Banatica, 5, anul 1979
volum de carte 1979 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1979, Erstes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Sibiu, 17 - 18 november 1978, seria Prima ediție ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1979 Biologie celulară, anul 1979, Membrana plasmatică celulară lect. univ. dr., MEȘTER, Radu (autor)
volum de periodic 1979 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XXIII, anul 1979, seria Studii și comunicări DOLTU, MARCEL I. (redactor responsabil), SCHNEIDER-BINDER, Erika (redactor), SCHNEIDER, Eckbett (redactor), STĂNESCU, Dan (redactor)
volum de periodic 1979 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III, anul 1979
volum de periodic 1979 Carpica, XI, anul 1979
volum de carte 1979 Centenarul nașterii profesorului Ion Borcea (1879-1979), anul 1979, Manifestare înscrisă în calendarul aniversărilor UNESCO pe anul 1979 ȘOVA, Constantin (redactor), RANG, CĂTĂLIN (redactor), ASTANI, Valeria (redactor)
volum de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III, anul 1979 PAVLIDE, Paula (traducător), HARTIA, Doina (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor coordonator), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), PETRACHE, Eutherpia (desenator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), REDNIC, Doina (desenator)
volum de carte 1979 Cercetări istorice, anul 1979 GEORGESCU, Florian (coordonator), PĂLĂCEANU, Elena (coordonator), DUMITRIU, Mircea (coordonator)
volum de periodic 1979 Cercetări Numismatice: CN, II, anul 1979
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1979, „Uniți în cuget și-n simțiri...”
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1979, Cineaști și cinefili: un dialog mai activ în Festivalul Național „Cântarea României”!
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1979, Cel mai propice anotimp al artei: actualitatea
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1979, Dezbateri despre filmul românesc sub semnul Festivalului „Cântarea României”
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1979, Cineamatorii în plină confruntare și afirmare, sub semnul Festivalului „Cântarea României”
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1979, Cronicari ai unui ev revoluționar
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1979, Suntem fiii acestor ani incandescenți! O nouă calitate în film cere competență, responsabilitate, talent
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 8, august, anul 1979, Suntem fiii acestor ani incandescenți!
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1979, Nevoia de autodepășire. Lupta pentru o nouă calitate
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1979, Cineaștii întâmpină Congresul al XII-lea al Partidului luptând pentru o nouă calitate
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1979, Cineaștii cinstesc Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român
volum de periodic 1979 Cinema, XVII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1979, La mulți ani!
volum de carte 1979 Civilizația fierului la daci (secolele II î.e.n - I e.n), anul 1979 GLODARIU, Ioan (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor)
volum de carte 1979 Conspiratorii, anul 1979 VELICHI, Constantin (autor)
volum de periodic 1979 Crisia, IX, anul 1979
volum de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, anul 1979, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă PIPPIDI, Dionisie M. (redactor șef), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), COMȘA, Maria (redactor), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), DIACONU, Gheorghe (redactor adjunct), VULPE, Alexandru (redactor), STOIA, Adriana (secretar de redacție)
volum de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, anul 1979, seria arheologie-istorie
volum de carte 1979 Dicționar enciclopedic de psihologie, 1, anul 1979, A-F Pr. Dr., ȘCHIOPU, Ursula (coodonator principal), Dr., DEMETRESCU, Rodica (coordonator), Dr., ZLATE, Mielu (coodonator)
volum de carte 1979 Dicționar enciclopedic de psihologie, anul 1979, G-O Pr. Dr., ȘCHIOPU, Ursula (coordonator principal), Dr., DEMETRESCU, Rodica (coodonator), Dr., ZLATE, Mielu (coodonator)
volum de carte 1979 Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), anul 1979 RETEGAN, Simion (autor)
volum de carte 1979 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1979, 12-29 aprilie 1848 BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), TEODOR, Pompiliu (editor), GÖLLNER, Carl (editor), BÖZÖDI, György (editor), BOZAC, ILEANA (editor), KOVÁCS, József (editor), RETEGAN, Simion (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), CHERESTEȘIU, Victor (coordonator), BODOR, Marghioala (colaborator), MAXIM, Maria (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1979 Epoca Unirii, anul 1979 BERINDEI, Dan (autor)
volum de periodic 1979 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, I, anul 1979
volum de periodic 1979 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 1, anul 1979, Societes traditionnelles balkaniques contribution a l'etude des structures sociales STAHL, Paul Henri (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 1979 Exerciții atașate lecțiilor de matematici, anul 1979 POPA, D. (autor)
volum de periodic 1979 File din istoria militară a poporului român, 5-6, anul 1979 general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de periodic 1979 Fotografia, 127, ianuarie-februarie, anul 1979
volum de periodic 1979 Fotografia, 130, iulie-august, anul 1979
volum de periodic 1979 Fotografia, 128, martie-aprilie, anul 1979
volum de periodic 1979 Fotografia, 132, noiembrie-decembrie, anul 1979
volum de carte 1979 Ghid acvaristic, anul 1979 CIOBANU, Sergiu (autor), RANG, Violeta (grafică), NECHITA, Constantin (fotograf), CRÎȘMĂREANU, Mioara (conservator acvariu)
volum de literatură gri 1979 Ghidul Muzeului de Științele Naturii Bacău, anul 1979
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1979 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1979 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de carte 1979 Goleștii: locul și rolul lor în istoria României, anul 1979 IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de periodic 1979 Hierasus, II, anul 1979
volum de carte 1979 Histria V, anul 1979, Ateliers céramiques, seria Monografiile Histria DUPONT, Pierre (autor), COJA, Maria (autor)
volum de carte 1979 Intelectualii români din Principate și cultura greacă (1821-1859), anul 1979 PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (redactor)
volum de carte 1979 Istoria universală contemporană, anul 1979, 1917-1945 BUȘE, Constantin (autor), CAZAN, Gheorghe N. (autor), LUPU, Nicolae Z. (autor)
volum de carte 1979 La Roumanie et le mouvement révolutionnaire bulgare de libération nationale (1850-1878), anul 1979 VELICHI, Constantin (autor), CREȚEANU, Radu (traducător)
volum de carte 1979 Le verbe et ses arguments, anul 1979 CUNIȚĂ, Alexandra (coodonator, autor)
volum de carte 1979 Manual de lingvistică romanică. Latinitate vs. Romanitate, anul 1979 ILIESCU, Maria (autor), POGHIRC, Cicerone (autor), GOGA, Ecaterina (autor), COSTA, Traian (autor), CREȚIA, Gabriela (autor), NASTA, Mihai (autor), SLUȘANSCHI, Dan (autor), NICULESCU, Alexandru (coordonator)
volum de periodic 1979 Marisia, IX, anul 1979, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice, anul 1979
volum de carte 1979 Mineralogie, anul 1979 IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1979 Opera lui Nicolae Tonitza în patrimoniul muzeelor de artă din Constanța și Topalu, anul 1979 CRUCERU, Florica (autor), PĂULEANU, Doina (autor), URZICEANU, Simona (autor)
volum de periodic 1979 Peuce, VII, anul 1979, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche
volum de literatură gri 1979 Pliant „Colecția națională de folclor”, anul 1979
volum de periodic 1979 Pontica, XII, anul 1979
volum de carte 1979 Principii de clasificare și sistematica mineralelor, anul 1979 STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1979 Probleme de filologie rusă, anul 1979, Limbă - literatură - metodică WOLF, Siegfried (coodonator), VAIMBERG, Solomon (coodonator)
volum de carte 1979 Răscoala lui Horea, I, anul 1979 PRODAN, David (autor)
volum de carte 1979 Răscoala lui Horea, anul 1979 PRODAN, David (autor)
volum de carte 1979 Rațiunea dominanță: contribuții la istoria umanismului românesc, anul 1979 CÂNDEA, Virgil (autor)
volum de carte 1979 Renașterea Armatei Naționale, anul 1979 STAN, Apostol (autor)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 3, martie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 5, mai, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 8, august, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1979 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. în TOM: 1, anul 1979, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. în TOM: 2, anul 1979
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 5, anul 1979, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1979, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 9-10, anul 1979, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 6, anul 1979
volum de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 7, anul 1979, seria muzee ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1979 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVII, nr. în TOM: 1, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVII, nr. în TOM: 2, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVII, nr. în TOM: 3, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVII, nr. în TOM: 4, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-1, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-11-12, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-2, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-3, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-4, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-6, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-7, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-8, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Chimie, 24-9-10, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Géographie, XXIII, nr. în TOM: 1, anul 1979, seria Geografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Géographie, XXIII, nr. în TOM: 2, anul 1979, seria Geografie MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-1, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-10, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-2, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-3, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-4, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-5, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-6, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-7, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-8, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-9, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-1, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-10, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-2, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-3-4, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-5, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-6, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-7, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-8, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Physique, 24-9, anul 1979
volum de periodic 1979 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XVI, anul 1979, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor-șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de carte 1979 România în Primul Război Mondial, anul 1979 ATANASIU, Victor (autor), IORDACHE, Anastasie (autor), IOSA, Mircea (autor), OPREA, Ion M. (autor), OPRESCU, Paul (autor), MARCU, Alexandru (indice), OPREA, Ion M. (coordonator și autor), OPRESCU, Paul (fotografie)
volum de carte 1979 România în Sud-Estul Europei, anul 1979
volum de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, anul 1979, Acta Musei Devensis
volum de carte 1979 Scrieri, anul 1979 STERE, Constantin (autor)
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1979
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 4-5, anul 1979
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 6, anul 1979
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 7-8-9, anul 1979
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 10, anul 1979
volum de periodic 1979 Secolul 20 (XX), 11-12, anul 1979
volum de carte 1979 Studii de sintaxă a limbii spaniole, anul 1979 DUMITRESCU, Domnița (autor), PĂCURARIU, Doina Maria (autor), HĂULICĂ, Cristina (autor), PAPADOPOL, Maria (autor), LEAHU, Sarmiza (autor), SĂDEANU, Florența (autor)
volum de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 4, anul 1979, Seria botanică-zoologie Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., PODOLEANU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-1, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-10, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-2, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-3, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-4, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-5, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-6, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-7, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-8, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Fizică, 31-9, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXVI, anul 1979, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, XXVI, anul 1979, seria Arta plastică FRUNZETTI, Ion (redactor șef), PETRESCU, Paul (redactor responsabil adjunct), VLASIU, IOANA (secretar responsabil de număr), OARDĂ, YVONNE (secretar de redacție)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1979 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1979 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1979 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1979 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări Matematice, 31-1, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări Matematice, 31-2, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări Matematice, 31-3, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări Matematice, 31-4, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Cercetări Matematice, 31-5, anul 1979
volum de periodic 1979 Studii și Comunicări, anul 1979, seria istorie
volum de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, anul 1979, seria etnografie-istorie