Evreii din România în secolul XX, Documente și mărturii, 1900-1920: fast și nefast într-un răstimp istoric, 2003