O scrisoare pierdută – Radiografia mereu actuală a societăţii româneşti