Behind the Archontology of Krassó County (Remarks on the Personnel and the Operation of the County Authorities in Krassó)

  • TITLU în română: Dincolo de arhondologia comitatului Caraş (reflecţii asupra activităţii oficialilor şi a autorităţilor comitatense în Caraş)
  • Subiect: „Obiectivele principale ale prezentului studiu vizează realizarea unei introspecţii privind activitatea autorităţilor comitatense în Caraş, prin prisma personalului, şi compararea acesteia cu datele oferite de bibliografia subiectului. Au fost incluşi în analiză, în acest scop, participanţii de la toate nivelele administraţiei comitatului: lista deja existentă a comiţilor, a vicecomiţilor şi a juzilor nobiliari a fost extinsă acum cu cea a celor numiţi ex nobis şi cu oamenii comitatului. În primul rând, a fost examinat prestigiul de a fi conducătorul comitatului Caraş, pentru a se vedea dacă acesta a avut vreun impact în administrarea comitatului. Se poate afirma că în prima jumătate a secolului al XIV-lea a fost consemnată prezenţa cea mai regulată a comiţilor, în persoană, la cancelariile lor, iar absenţa lor nu a rezultat, cu necesitate, din faptul că ar fi fost demnitari cu un rang mai înalt.”
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Banatica
  • Editura: Muzeului Banatului Montan
  • Loc publicare: Reşiţa
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 26; nr. în TOM: 2; anul 2016
  • Paginaţia: 135-184
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 29   >  >|